PM คืออะไร

PM คือ ข้อความที่ส่งถึงกันแบบส่วนตัว โดยที่ผู้อื่นจะไม่ได้เห็นข้อความนี้ด้วย

PM ย่อมาจาก Personal Message แปลว่า ข้อความส่วนตัวนั่นเอง Personal message นี้นิยมใช้งานในกระดานสนทนาหรือเวบบอร์ด (Webboard) ต่างๆ เมื่อเราต้องการจะติดต่อสมาชิกคนอื่นเป็นการส่วนตัว ก็จะใช้วิธีส่ง PM หรือข้อความส่วนตัวไปหา เมื่อผู้รับทำการ Login เข้าระบบ ก็จะเห็นข้อความของเราทันที

ข้อดีของการใช้ PM ก็คือ ข้อความที่รับส่งกันจะเป็นข้อความแบบส่วนตัว เห็นกันเฉพาะผู้รับและผู้ส่ง ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาดูหรือเห็นข้อความดังกล่าวได้

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *