LPM คืออะไร

LPM ย่อมาจากคำว่า Lines Per Minute คือ หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของปริ้นเตอร์ ต่อหนึ่งหน้ากระดาษซึ่งส่วนมากแล้วเราจะใช้แทนค่าความเร็วของเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer หรือที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบบรรทัด ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง… โดยส่วนมากแล้วเวลาเราจะซื้อเครื่องพิมพ์ซักเครื่องเราจะเห็นคุณสมบัติในการพิมพ์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษว่ามีความเร็วเท่าไร ซึ่งจะใช้ค่าหน่วยวัดที่แตกต่างกันซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องพิมพ์ได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 1. เครื่องพิมพ์แบบตอก ซึ่งจะใช้หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์เป็น LPM (lines per minute) หรือบรรทัดต่อวินาที ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบตอกส่วนมากแล้วจะเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า …

Read More »

JDBC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

JDBC ย่อมาจาก (Java Database Connectivity) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อเข้ากับ Database โดย JDBC นั้นเป็นผู้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนมากแล้ว JDBC จะถูกผูกมากับ Java อยู่แล้วโดยอยู่ใน java.sql ซึ่งการเรียกใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ JDBC คืออะไร โปรแกรม JDBC นั้นเป็นโปรแกรมพวก API ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คอยช่วยเสริมให้การทำงานกับฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยสามารถที่จะติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลายแบบ …

Read More »

Hard Copy คืออะไร ต่างจาก Soft Copy อย่างไร

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ที่มีความหมายไม่เหมือนกับความหมายทั่วไปไว้ด้วย อาทิ คำว่า Hard Copy และ Soft Copy ถ้ามีการแปลแบบตรงตัวก็คงไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสองคำนี้หมายถึงอุปกรณ์แสดงผลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ในการแบ่งแยกอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์จะแบ่งแยกอุปกรณ์เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 1. อุปกรณ์แสดงผลที่สามารถจับต้องได้ และข้อมูลที่ได้มาสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้โดยการยก หรือในการใช้ร่างกายทำให้อุปกรณ์นั้นเคลื่อนที่ อุปกรณ์เหล่านี้จะเรียกว่า (Hardcopy Output Device) หรือเราอาจจะได้ยินคำว่า หน่วยแสดงผลถาวร ซึ่งก็หมายถึง Hard …

Read More »

LPT Port คืออะไร

พอร์ต (Port) คือช่องการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ในคอมพิวเตอร์พอร์ตนั้นมีอยู่ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ (Printer) ในสมัยก่อนจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LPT Port หรือจะเรียกว่า Parallel Port ก็ได้ LPT Port นี้เราจะได้ยินคุ้นหูว่าเป็นพอร์ตสำหรับปริ้นเตอร์ซึ่งเป็นพอร์ตขนาน ซึ่งพอร์ตขนานนี้มีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วกว่าพอร์ตอนุกรมและยังสามารถส่งข้อมูลขนาด 8 บิตออกไปได้โดยตรง ซึ่งพอร์ต LPT Port นั้นจะมีลักษณะแบน ๆยาว ภายในพอร์ตจะมีอยู่ …

Read More »

Heat Sink คืออะไร

ปัญหาหลักๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยอุปกรณ์ที่มีการทำงานมากก็จะดึงกระแสไฟเข้าไปใช้งานมากขึ้นตามไปด้วยทำให้เกิดความร้อนสะสมในตัวอุปกรณ์ถ้าไม่มีการระบายความร้อนให้ตัวอุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์ที่ทำงานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะพังเสียหายในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองอุปกรณ์ที่ทำงานหนักจะมีการติดอุปกรณ์ระบายความร้อนที่เรียกว่า ฮีตซิงก์ (Heat Sink) หรือแผ่นระบายความร้อนนั้น เป็นวัสดุที่ช่วยในการระบายความร้อนจะเป็นวัสดุที่คายความร้อนได้ดีอาทิ อะลูมิเนีม และทองแดง หรือทองแดงผสมอลูมิเนียม ซึ่งเราสามารถเห็น Heat Sink ได้ตามตัวไดโอด ทรานซิสเตอร์ หรือซีพียูซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานหนักที่สุดในคอมพิวเตอร์ โดยการติดแผ่นระบายความร้อนนั้นเราจะใช้ซิลิโคลนซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนระหว่างอุปกรณ์และแผ่นระบายความร้อน ในคอมพิวเตอร์แผ่นระบายความร้อนเกือบทุกตัวที่ติดกับอุปกรณ์จะมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนจาก Heat Sink อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการระบายความร้อนจาก Heat …

Read More »

Memory Card คืออะไร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูป ซึ่งทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะขาดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลไม่ได้เลย เพราะอุปกรณ์เก็บข้อมูลเป็นอุปกรณ์ที่จะค่อยเก็บสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เราจะเรียกว่า Memory Card Memory Card คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ต้องใช้งานแบตเตอรี่ โดยข้อมูลทุกอย่างก็จะไม่สูญหายไปไหน เมมโมรี่การ์ดเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงโดยส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆในเมมโมรี่การ์ดก็คือ solid state chips ชิปนี้สามารถที่จะควบคุมการบันทึกข้อมูล การอ่านและเขียนข้อมูลได้ด้วยตัวเอง Memory Card ชนิด SD Card ขนาดความจุต่างๆกัน …

Read More »

FTP Server คืออะไร

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรืออินเตอร์เราจำเป็นต้องมีโปรโตคอลเป็นผู้ช่วยในการส่งและรับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรโตคอลที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดก็คือ FTP หรือเรียกอีกอย่างว่า FTP Server โปรโตคอลนี้จะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดการไฟล์ในอินเตอร์เน็ตภายใต้โปรโตคอล TCP/IP นั่นเอง ส่วนประกอบสำคัญของโปรโตคอล FTP นั้นจะประกอบด้วย 2 อย่างด้วยกันคือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานเราจะเรียกแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า FTP Client 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือที่เราเรียกว่า FTP Server ในบทความนี้จะพูดถึง …

Read More »

Mobile Operating System คืออะไร

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของทุกคน ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้มือถือสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครั้นนั้นก็คือ Mobile Operating System หรือจะให้เรียกสั้นๆว่า OS ก็ได้เช่นกัน มือถือที่ใช้งานระบบ Mobile Operating System นั้นเราจะเรียกว่า Smart Phone ซึ่ง Mobile Operating System นั้นเป็นระบบปฏิบัติการณ์ภายในเครื่องโทรศัพท์ทำหน้าที่เหมือนกับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ อาทิ Windows 7 หรือ …

Read More »

JPEG คืออะไร

ภาพถ่ายส่วนมากจะใช้การบีบอัดไฟล์ที่แตกต่างกัน แต่ไฟล์ที่นิยมใช้มากในอินเตอร์เน็ต และการใช้งานในคอมพิวเตอร์ก็คือไฟล์ภาพที่มีนามสกุล JPEG โดยนาสกุล JPEG สามารถเขียนได้หลายแบบ เช่น .jpg, .jpe, .jfif, .jfi ซึ่งทุกนามสกุลหมายถึงภาพ JPEG ทั้งนั้น JPEG ย่อมาจาก Joint Photographic Experts Group ซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มที่พัฒนาการบีบอัดภาพแบบ JPEG นั้นเอง การบีบอัดภาพแบบ …

Read More »

Local Bus คืออะไร

ในการส่งข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์จะส่งผ่านไมโครโพรเซสเซอร์ไปยังอุปกรณ์ภายนอก หรือการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายนอกด้วยกันเอง ซึ่งเส้นทางในการส่งข้อมูลภายนอกเราจะเรียกว่า บัส (BUS) โดยในการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นั้นเราจะแบ่งบัสเป็น 3 แบบด้วยกันคือ 1. บัสข้อมูล (Data BUS) คือการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกไปยังไมโครโพรเซสเซอร์ (CPU) และไมโครโพรเซสเซอร์ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ภายนอก 2. บัสรองรับข้อมูล (Address BUS) เป็นเส้นทางการส่งข้อมูลที่ทางไมโครโพรเซสเซอร์สามารถเลือกว่าจะส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ภายนอกประเภทใดซึ่ง ซีพียูจะส่งข้อมูลผ่านบัสรองรับข้อมูล 3. บัสควบคุม (Control BUS) …

Read More »