Offline Storage คืออะไร

การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบของ Web Application ซึ่งตัวเว็บนั้นจะสามารถทำได้เหมือนกับโปรแกรมๆ หนึ่ง ซึ่งในอดีตได้มีการใช้คุกกี้เข้ามาเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ไว้ แต่ก็สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่มาก ดังนั้นในเทคโนโลยี HTML5 จึงมีการใช้ Offline Storage เข้ามาจัดการปัญหาส่วนนี้แทน… ? Offline Storage คือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ บางตำราก็เรียกว่า Local storage คุณสมบัติเด่นของ Offline Storage ก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าคุกกี้ และจัดเก็บข้อมูลได้ในระยะยาว …

Read More »

Object-oriented Database คืออะไร

ในการจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรนั้นโดยส่วนมากจะใช้การจัดเก็บลงบนระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แต่ด้วยข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการฐานข้อมูล ที่ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ อย่างเช่น Multimedia ข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพยนตร์ เป็นต้น จึงมีการใช้ระบบ Object-oriented Database เข้ามาช่วยจัดการ… ? Object-oriented Database คือแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของวัตถุ (Object) โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยัง object ตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานต่อไป …

Read More »

Overclock คืออะไร

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ ส่วนมากมักจะใช้วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอย่าง ซีพียู แรม การ์ดจอ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการทำ Overclock ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่… ? Overclock คือการทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับสัญญาณนาฬิกาอย่าง CPU, RAM, การ์ดจอ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นกว่าที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ ด้วยการปรับรอบสัญญาณนาฬิกาให้สูงขึ้น ซึ่งจะต้องเพิ่มไฟเข้าไปในระบบ และจะส่งผลให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในขณะที่ทำงาน ดังนั้นหากการทำ Overclock ผิดพลาดมักจะก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น อุปกรณ์ไหม้เพราะความร้อนที่เพิ่มขึ้น …

Read More »

OLE คืออะไร

การพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบันนั้น ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมหรือ Application เป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทำได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วต่อความต้องการ จึงมีการนำเทคโนโลยี OLE มาช่วยให้แต่ละโปรแกรมสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากส่วนกลางพร้อมๆกันได้ ? OLE ย่อมาจากคำว่า Object Linking and Embedding เป็น Framework หรือกรอบการทำงาน ของ Microsoft สำหรับเทคโนโลยีแบบ Compound document ซึ่งคล้ายกับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ …

Read More »

NTFS คืออะไร

การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ในปัจจุบันนั้นนิยมใช้ฟอร์แมต NTFS มากกว่า FAT ซึ่งเป็นระบบจัดการไฟล์แบบเดิม เนื่องจากการใช้ฟอร์แมต NTFS นั้นสามารถช่วยให้การจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่า FAT ที่สามารถรับส่งไฟล์ในแต่ละครั้งได้น้อยกว่าและช้ากว่ามาก ? NTFS ย่อมาจากคำว่า New Technology File System หรือ NT File System เป็นระบบการจัดการไฟล์ประเภทหนึ่ง ซึ่งระบบนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท …

Read More »

Optical Drive คืออะไร

การจัดเก็บข้อมูลด้วยแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก เนื่องจากสามารถบันทึกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน เช่น แผ่นข้อมูล แผ่นซีดีเพลง แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลลงบนสื่อประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ Optical Drive ในการบันทึกข้อมูล… ? Optical Drive คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ด้วยกระบวนการทำงานของแสงเลเซอร์ โดยอุปกรณ์ประเภท Optical Drive มีอยู่หลายประเภทดังนี้ – CD-ROM Drive …

Read More »

ECF คืออะไร

อุปกรณ์สื่อสารในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ในขณะเดียวกันอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีการใช้พลังงานมากกว่าเดิมเช่นกัน ดังนั้นเราจึงมักจะประสบปัญหากับการที่แบตเตอรี่หมดในขณะที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ยิ่งในสภาวะที่คับขันถ้าขาดการติดต่อสื่อสารก็จะขาดการช่วยเหลือหรือประสานงานต่างๆ เครื่อง ECF จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้ ในยามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และเป็นไฟฉายได้ตัวเดียวกัน เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ ? ECF คือ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือและไฟฉายฉุกเฉิน ซึ่งย่อมาจากคำว่า Emergency Charger with Flashlight เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ และสามารถใช้เป็นไฟฉายได้ด้วย โดยใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาด AA 2 ก้อน …

Read More »

Web-based Software คืออะไร

เทคโนโลยี Web-based Software เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยไม่จำเป็นต้องมีสื่อบันทึกข้อมูลเหมือนแต่ก่อน ? Web-based Software คือ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทาง Web Browser เช่น Internet Explorer, Safari, FireFox, Google …

Read More »

32-bit Computer คืออะไร

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์แบบ 64บิต กันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบ 32บิต หรือ 32-bit Computer ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะองค์ใหญ่ๆ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรนั้น ย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นกัน ทำให้องค์กรจำนวนมากยังพอใจที่จะใช้ 32-bit Computer ต่อไป ? 32-bit Computer คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนพื้นฐานการประมวลผลแบบ 32บิต โดยระบบนี้ถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์แบบ 16บิต ซึ่ง 16-bit …

Read More »

16-bit Color คืออะไร

ในการแสดงผลด้านกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์นั้นเรามักจะได้ยินคำว่า bit color ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความละเอียดและความคมชัดของภาพ ปกติทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ High Color และ True Color และ 8-bit, 16-bit, 24-bit และ 32-bit Color เป็นต้น ? การแสดงผลแบบ 16 บิต หรือ …

Read More »