NetBEUI คืออะไร

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือ NetBIOS ที่จะนำมาใช้เป็นตัวกลางในการรับส่งข่าวสารเพื่อไปให้ถึงปลายทาง โดยการให้บริการเป็นส่วนและการส่งข้อมูลตามแบบจำลอง Open System Interconnection (OSI) แต่เกิดปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ  NetBIOS ในรุ่นแรกนั้นไม่สามารถให้ Frame หรือ Format มาตรฐานสำหรับใช้ในการส่งผ่านข้อมูลได้ จึงมีการพัฒนา NetBIOS เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวภายใต้ชื่อ NetBEUI NetBEUIคืออะไร? NetBEUI ย่อมาจากคำว่า NetBIOS Extended …

Read More »

NetBIOS คืออะไร

สำหรับผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร อาจจะเคยได้ยินคำว่า NetBIOS กันมาบ้าง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ เนื่องจากมีการนำ NetBIOS ไปใช้อย่างหลากหลายแต่กลับไม่มีการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้กัน ? NetBIOS ย่อมาจากคำว่า Network Basic Input / Output System เป็นโปรแกรมที่ยอมให้มีการประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันให้สามารถติดต่อกันได้ผ่านเครือข่าย LAN ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกโดย IBM ต่อมาบริษัท Microsoft …

Read More »

Netbook คืออะไร

แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคของ smartphone และ mobile application แล้วก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ต้องมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในการติดต่อสื่อสาร หรือพิมพ์งานนอกสถานที่ การใช้โทรศัพท์มือถือหรือ tablet คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของขนาดและน้ำหนักที่ต้องแบกไปมา ดังนั้นการเลือกใช้ Netbook จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลาย ? Netbook คือคอมพิวเตอร์พกพาชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แต่ความโดดเด่นของ Netbook จะอยู่ที่ขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบากว่า (ปกติแล้วจะไม่เกิน 2 …

Read More »

Network Adapter คืออะไร

ปัจจุบันระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมบางประเภทที่ทำงานด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น Network Adapter จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากอีกชิ้นหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี ? Network Adapter คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าเป็นตัวกลางเพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายได้ ส่วนมากแล้วเราจะรู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้ในชื่อว่า “การ์ดแลน” ตัวอย่าง Network Adapter การ์ดแลน หรือ Network Adapter จะมีอยู่ 2 …

Read More »

Network Administrator คืออะไร

ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีด้วย เพราะว่าระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีระบบเครือข่ายหรือ Network ที่ดีแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ Network Administrator ที่ดีด้วยเช่นกัน ? Network Administrator คือผู้การดูแลระบบเครือข่าย ซึ่งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่นี้จะต้องรับผิดชอบตั้งแต่การดูแลและบริหารระบบเครือข่าย ไปจนถึงงานด้านความปลอดของเครือข่าย เช่น การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย นอกจากนี้แล้วบางแห่งอาจจะมีงานภาคสนามอย่างการติดตั้งระบบเครือข่ายอีกด้วย Network Administrator …

Read More »

Object-oriented Programming คืออะไร

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming) นั้น มีแนวคิดที่แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะใช้แนวคิดแบบ การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural Programming) ที่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ทำ โดยแบ่งส่วนการทำงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลำดับ ซึ่งหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการทำงานใดการทำงานหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานอื่นต่อได้ ? Object-oriented Programming หรือ OOP เป็นหนึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในการมองกระบวนการแต่ละอันให้เป็นวัตถุ (Object) ซึ่งมีการทำงานที่เป็นอิสระต่อกันและสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างเช่นโปรแกรมตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ …

Read More »

OLTP คืออะไร

การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ หรือ On-Line Transaction Processing : OLTP นั้น เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ โดยเมื่อมีการป้อนข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางจะทำการประมวลผลในทันที OLTP จึงนิยมใช้กันมากในกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น ธนาคาร โรงแรม สายการบิน เป็นต้น ? OLTP คือ relational database หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่ถูกออกแบบและมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้รองรับการใช้งานในแต่ละวัน เนื่องงานระบบฐานข้อมูลที่มีการใช้ระบบ …

Read More »

Optical Mouse คืออะไร

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น mouse ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นไม่แพ้ keyboard เลยทีเดียว ในปัจจุบัน mouse มีให้เลือกใช้อยู่มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น mouse กลแบบลูกกลิ้ง, Optical Mouse และ Laser Mouse ซึ่ง mouse ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุดนั่นก็คือ Optical Mouse ? Optical Mouse คือ …

Read More »

OCR คืออะไร

ในปัจจุบันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารยังคงมีอยู่มาก และมีเอกสารจำนวนไม่น้อยที่มีต้นฉบับอยู่ในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องทำด้วยวิธีการสแกนเก็บไว้ในรูปแบบของรูปภาพเท่านั้น โดยไม่สามารถแก้ไขข้อความและยากต่อการค้นหาข้อมูลอีกด้วย และหากใช้วิธีการพิมพ์ก็จะทำให้เสียเวลาไม่น้อย การใช้เทคโนโลยี OCR จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การสร้างข้อมูลจากเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ? OCR ย่อมาจากคำว่า Optical Character Recognition เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลง สื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูในรูปแบบของกระดาษ ให้กลายเป็นข้อความซึ่งสามารถทำการบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล และนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นต้น หลักการทำงานของ OCR …

Read More »

Offline Storage คืออะไร

การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบของ Web Application ซึ่งตัวเว็บนั้นจะสามารถทำได้เหมือนกับโปรแกรมๆ หนึ่ง ซึ่งในอดีตได้มีการใช้คุกกี้เข้ามาเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ไว้ แต่ก็สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่มาก ดังนั้นในเทคโนโลยี HTML5 จึงมีการใช้ Offline Storage เข้ามาจัดการปัญหาส่วนนี้แทน… ? Offline Storage คือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ บางตำราก็เรียกว่า Local storage คุณสมบัติเด่นของ Offline Storage ก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าคุกกี้ และจัดเก็บข้อมูลได้ในระยะยาว …

Read More »