FAT คืออะไร

การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นจะมีระบบจัดการไฟล์ในทุกๆแพลทฟอร์มเข้ามาช่วยเหลือในการใช้งานเสมอ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบจัดการไฟล์ของ Windows ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระบบ FAT จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน เป็นระบบ NTFS ซึ่งความสามารถของแต่ละระบบมีความแตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะเจาะลึกถึงระบบ FAT(File allocation Table) ซึ่งเป็นระบบจัดการไฟล์รุ่นแรกของ Windows FAT ย่อมาจาก File allocation Table คือโครงสร้างในการจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ในระบบดอส ซึ่งจะทำงานร่วมกับ Directory เสมอ ระบบ …

Read More »

Fiber Optics คืออะไร

การส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในยุคแรกที่มีการใช้สายนำสัญญาณจะเป็นสายนำสัญญาณที่ทำมาจากทอดแดง ซึ่งเป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพในการส่งข้อมูลมากที่สุดแต่ในปัจจุบันสายนำสัญญาณทองแดงไม่ใช่สายนำสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วเนื่องจากมีการคิดค้นสายใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกว่า Fiber Optics มาใช้งานแทน แต่ Fiber Optics หรือสายใยแก้วนำแสงนั้นก็ถูกใช้งานอยู่ในวงจำกัดด้วยค่ายใช้จ่ายที่ยังสูงอยู่ Fiber Optics สามารถส่งสัญญาณหรือข้อมูลได้หลายกิโลเมตร โดยที่สัญญาณหรือข้อมูลที่ส่งไม่สูญเสียความเข้มของสัญญาณเลย เนื่องจากการส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณด้วยการยิงแสงไปยังเส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โดยลักษณะการยิงสัญญาณแสงจะไม่ยิงสัญญาณเป็นเส้นตรงเหมือนกับการยิงลำแสง แต่จะยิงลำแสงกระทบกับผนังของเส้นใยนำแสงและกระทบกันไปจนถึงปลายทาง ตัวอย่างสาย Fiber Optics ซึ่งวิธีการยิงลำแสงแบบนี้สามารถทำให้การส่งข้อมูลและรับข้อมูลได้หลายข้อมูล ภายในการส่งหรือรับเพียงครั้งเดียว ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเส้นใยนำแสงซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมของคนเรานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดด้วยกันคือ …

Read More »

HDLC คืออะไร

ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งจะต้องใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจกันได้ ซึ่งภาษาที่กล่าวมานี้เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลสามารถแบ่งได้ตามลักษณะหน้าที่ในการทำงานหรือลักษณะการเชื่อมต่อ โดยในบทความนี้เราจะกล่าวถึงโปโตคอล HDLC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรโตคอลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย… โปรโตคอล HDLC ย่อมาจาก High-level Data Link Control ซึ่งมีการกำหนดมาตราฐานจากกลุ่มมาตราฐาน ISO ซึ่ง HDLC นั้นได้ถูกพัฒนามาจากโปรโตคอล SDLC ของ IBM ซึ่งโปรโตคอลนี้มีใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โปรโตคอล …

Read More »

EDO RAM คืออะไร

แรม (RAM) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของคอมพิวเตอร์เพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องทำงานได้เลย ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น แรม (RAM)ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินแรมที่มีชื่อเรียกว่า SDRAM และ DDRAM ซึ่งแรมสองตัวนี้เป็นแรมรุ่นใหม่ที่ได้ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานที่เร็วขึ้นและเสถียรขึ้นแล้วแต่ก่อนหน้าแรม 2 รุ่นนี้ก็จะมีแรม DRAM ,SRAM ,FPM DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึง EDO RAM หรือ …

Read More »

e-Learning คืออะไร

การเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผนวกกับการสื่อสารทางไกลอย่างดาวเทียมและอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนการสอนแบบที่ใช้สื่อมัลติมีเดียและการสื่อสารด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจะเรียกว่า E –Learning E-Learning คืออะไร E – Learning นั้นมีความหมายรวมๆว่า คือการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียหรือผ่านคอมพิวเตอร์ แม้กระทั่งการเรียนรู้ผ่านดาวเทียมเราก็เรียกว่าการเรียนแบบ E – Learning เช่นกัน ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย E – Learning นั้นเราสามารถเรียนได้ทั้งแบบการสอนทางเดียวคือการเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้ที่เรียนจะไม่สามารถตอบโต้กับผู้สอนได้ ส่วนเรียนแบบการสอนสองทาง หรือจะให้เรียกอีกอย่างว่าการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ …

Read More »

Flash Video คืออะไร

สื่อมัลติมีเดียส่วนมากแล้วจะมีมากมายหลายนามสกุล ซึ่งแต่ละนามสกุลนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน และผู้ที่สร้างไฟล์มัลติมีเดียเหล่านี้มาก็มีจุดประสงค์ในการสร้างด้วยเช่นกัน ไฟล์ Flash Video หรือเราอาจจะเห็นไฟล์นี้ในชื่อว่า .flvและ .swf ไฟล์นามสกุล Flash Video นี้เป็นไฟล์มัลติมีเดียที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด ถึงจะมีข้อด้อยอยู่ในเรื่องของความละเอียดแต่ข้อดีของไฟล์นี้ก็คือไฟล์มีขนาดเล็ก ไฟล์ Flash Video เป็นนามสกุลที่ถูกสร้างขึ้นและพัฒนาจาก Adobe ซึ่งในตอนแรกเลยผู้ที่พัฒนาโปรแกรมที่สร้งาไฟล์มัลติมีเดีย Flash Video นั้นไม่ใช้ Adobe แต่เป็น …

Read More »

EEPROM คืออะไร

การทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีสูงจะต้องมีหน่วยความจำที่เรียกว่ารอม (ROM : Read-only Memory) อยู่ในเครื่องมือเหล่านั้นเสมอ รอมนั้นจะมีโปรแกรมและข้อมูลที่คอยสั่งการณ์อุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานตามคำสั่ง ซึ่ง ROM นี้จะมีความสามารถที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยง EEPROM คืออะไร EEPROM ย่อมาจาก Electrical Erasable Programmable Read Only Memory เป็น ROM ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาและออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานแทน …

Read More »

MPEG คืออะไร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีหลัก ๆที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในด้านมัลติมีเดียก็คือ เทคโนโลยีMoving Picture Experts Group หรือ MPEG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกลุ่มนักพัฒนา ระบบมาตรฐานการเข้ารหัสวิดีโอและออดิโอ ของ ISO/IEC บุคคลจากบริษัทพัฒนา นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2531ในประเทศแคนนาดา ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี MPEG ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านมัลติมีเดียและได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี Moving Picture …

Read More »

Meta Tag คืออะไร

ในการสร้างเว็บไซต์ เราจะต้องใช้ภาษา Html ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้าง และในหนึ่งเว็บไซต์จะมีคำสั่งในการสร้างเว็บไซต์มากมายซึ่งมีคำสั่งที่ส่งผลในการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และคำสั่งที่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซค์ซึ่งมีอยู่คำสั่งหนึ่งทำหน้าที่บ่งบอกรายละเอียดของเว็บไซต์แต่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และเป็นคำสั่งที่สำคัญในการค้นหาของ Search Engine ด้วย คำสั่งนี้คือ Meta Tag Meta Tag คือคำสั่งที่เปรียบเสมอสารานุกรมของหนังสือ ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ คำสั่ง Meta Tag จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใน 1 หน้าว่ามีเนื้อหาอย่างไร มีการใช้ตัวอักษรแบบไหน แม้กระทั่งสั่งให้ Search …

Read More »

Load Balancing คืออะไร

ปัญหาสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ก็คือการที่มีเข้าชมจำนวนมากแล้วทำให้เว็บไซต์ล่ม สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมากพร้อม ๆกัน ในเวลาเดียวกันจะทำให้เครื่อง Server ทำงานหนักจนเกิดอาการแฮงค์ขึ้นมาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือการนำระบบ Load Balancing เข้ามาช่วยนั่นเอง Load Balancing คือระบบที่มาช่วยซับพอร์ตและสนับสนุนการทำงานระหว่างผู้ใช้งานและ Server ถ้าผู้ใช้งานเรียกดึงข้อมูลจาก Server1 มาเป็นจำนวนมาก จนการทำงานของเครื่อง Server 1 เริ่มมีปัญหา ระบบ Load Balancing จะทำการแชร์การใช้งานจาก …

Read More »