ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารทรัพยาการขององค์กรธุรกิจ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความง่ายในการบริหารข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงงานของทุกหน่วยงานในองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบริหารงานและทรัพยากรแบบองค์รวมและแบบหน่วยงานย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP Software โดยทั่วไปจะสามารถบริหารงานได้ตั้งแต่ระบบการรับใบสั่งซื้อ ระบบการขาย ระบบบริหารการผลิต ระบบคลังสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าและขนส่ง ระบบบิลลิ่ง ระบบบัญชีและการเงิน ตลอดจนระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ ERP …

Read More »

DHCP คืออะไร

DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบเน็ตเวิร์คที่โปรโตคอลเชื่อมต่อแบบ TCP/IP โดยปกติแล้วตัวที่รันโปรโตคอล DHCP ในระบบเน็ตเวิร์คเรียกว่า DHCP Server ซึ่งมักกำหนดให้เครื่องแม่ข่าย หรือเครื่อง Server ทำหน้าที่ DHCP …

Read More »

HDD คืออะไร

HDD คือ ตัวย่อของคำว่า Harddisk, Hard disk, Hard drive และ Hard disk drive นั่นเอง แต่โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นตัวย่อของ Harddisk HDD หรือ Harddisk คือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวสำรองข้อมูล หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็ก มีความจุสูง …

Read More »

Malware คืออะไร

Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล Malware ย่อมาจาก Malicious software Malware ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลักลอบเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายของเราโดยแฝงตัวมากับโปรแกรมการใช้งาน (Application software) ต่างๆ เช่น มากับแผ่น CD เถื่อน มากับไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต มากับระบบแชทใน Social media ต่างๆ …

Read More »

USB OTG คืออะไร

USB OTG หรือ USB On-The-Go คือ เทคโนโลยีแบบใหม่ของช่องต่อพ่วงหรือพอร์ต ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถต่อพ่วงกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ในอดีตเป็นที่ทราบกันดีกว่าพอร์ต USB นั้นมีไว้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ (Host) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทำหน้าที่เป็น Slave ซึ่งหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและเรียกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นพวก Flash drive, Card reader, Removable harddisk เป็นต้น แต่เราไม่สามารถต่อพ่วง …

Read More »

HDMI คืออะไร

HDMI คือ พอร์ตหรือช่องเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงในระบบดิจิตอล โดยใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ให้ความคมชัดของภาพดีเลิศ มีความละเอียดสูง และให้เสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface ช่องต่อ HDMI HDMI นั้นถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์จำพวก Audio-video (AV) มากมายหลายประเภท เช่น LED/LCD/Plasma TV, Home Theater …

Read More »

ลบไดร์เวอร์การ์ดจอ ต้องทำอย่างไร

วิธีลบไดร์เวอร์การ์ดจอ ต้องทำอย่างไร ไม่ยากเลย… มาดูวิธีกันครับ 1. Click ขวาที่ My Computer เลือก Properties 2. เลือก Device Manager 3. เลือก Display Adapters 4. เลือกรุ่นของการ์ดจอที่ต้องการลบไดร์เวอร์ 5. Click ขวา เลือก …

Read More »

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้น ไม่สามารถด้วยตัวมันเองได้ เนื่องจาก Hardware เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการคำนวณหรือช่วยคำนวณและระบบจัดเก็บ/แสดงผลข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ที่ป้อนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณก็คือซอฟต์แวร์นั่นเอง ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software) ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ช่วยให้ Hardware สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบลื่น …

Read More »

3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

3G คือ เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 (3rd Generation mobile telecommunications) ซึ่งสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ทั้งเสียงและภาพ โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายความเร็วสูง ระบบ 3G (อ่านว่า สาม จี) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่มากขึ้น และมีความต้องการมากกว่าการสื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว (ระบบ 2G) หรือมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพและวิดีโอในแบบจำกัด (ระบบ 2.5G, GPRS, EDGE) แต่ระบบ …

Read More »

PM คืออะไร

PM คือ ข้อความที่ส่งถึงกันแบบส่วนตัว โดยที่ผู้อื่นจะไม่ได้เห็นข้อความนี้ด้วย PM ย่อมาจาก Personal Message แปลว่า ข้อความส่วนตัวนั่นเอง Personal message นี้นิยมใช้งานในกระดานสนทนาหรือเวบบอร์ด (Webboard) ต่างๆ เมื่อเราต้องการจะติดต่อสมาชิกคนอื่นเป็นการส่วนตัว ก็จะใช้วิธีส่ง PM หรือข้อความส่วนตัวไปหา เมื่อผู้รับทำการ Login เข้าระบบ ก็จะเห็นข้อความของเราทันที ข้อดีของการใช้ PM …

Read More »