องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด 1. องค์ประกอบหลัก ->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ โดย Hardware แต่ละชนิดจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันออกไปดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หรือ Input Unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ก่อนจะนำเข้าไปสู่กระบวนการประมวลผล อุปกรณ์กลุ่มนี้ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ …

Read More »

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม ในด้านของการสั่งงานนั้นใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาหรือรหัสตัวเลขที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร เช่น เครื่องมาร์ควัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC) และยูนิแวค (UNIVAC) …

Read More »

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เครื่องมือช่วยคำนวณเครื่องนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าเครื่อง Difference Engine …

Read More »

ทำให้คอมเร็วขึ้น ต้องทำอย่างไร

ทำให้คอมเร็วขึ้น ต้องทำอย่างไร? เชื่อว่าหลายคนกำลังมีคำถามนี้ในใจ เพราะเจ้าคอมพิวเตอร์แสนรักทำไมนับวันยิ่งทำงานสาละวันช้าลง ไม่เห็นเร็วปรู๊ดปร๊าดเหมือนตอนซื้อใหม่ๆเลย วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีดีๆ (และไม่ดี 5555) ในการทำให้คอมเร็วขึ้นมาฝากกันครับ ทำให้คอมเร็วขึ้น ต้องทำอย่างไร 1. ติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส และสแกนบ่อยๆ เพราะไวรัสเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช้า (และพัง) 2. หมั่นทำ Defragment ให้กับ Hard disk เพราะการจัดเรียงข้อมูลที่เป็นระเบียบ จะทำให้คอมทำงานเร็วขึ้น 3. หมั่นทำ Disk …

Read More »

ไมโครคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้หลายลักษณะ กล่าวคือสามารถทำงานแบบเดี่ยว (Stand-alone) ก็ได้ หรือใช้งานเป็นเครื่องลูกข่าย (Workstation หรือ Terminal) โดยสามารถใช้งานด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) ของตนเอง หรือ ใช้หน่วยประมวลผลของเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยตัวเองทำหน้าที่เป็นเพียงตัวป้อนและแสดงผลเท่านั้น (Terminal) ก็ได้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) คือคอมพิวเตอร์ทั่วๆที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั่นเอง โดยที่ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ …

Read More »

Card Reader คืออะไร

Card Reader คือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับอ่านข้อมูลในการ์ดหรือหน่วยความจำประเภทต่างๆ โดยในการอ่านหน่วยความจำนั้น ตัว card reader เองจะต้องต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย ในยุคปัจจุบันมีการผลิตหน่วยความจำชนิดต่างๆออกมามากมาย จุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล และแทบเล็ต เป็นต้น เมื่อต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงหรือปรับแต่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับอ่านหน่วยความจำเหล่านั้นเพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งาน เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แหละครับที่เรียกว่า Card reader และนี่ก็คือประโยชน์ของ Card reader …

Read More »

Hard Disk คืออะไร มีหน้าที่อะไร

Hard disk คือ อุปกรณ์หลักสำหรับจัดเก็บหรือสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อก่อนเราคงเคยเห็นการเก็บข้อมูลในแผ่น Diskette ขนาด 3.5″ และ 5.25″ กันมาแล้ว ซึ่งการเก็บข้อมูลใน Diskette นั้นมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูลที่จะสามารถจัดเก็บได้ โดยที่ Diskette ยุคสุดท้ายก่อนเลิกใช้นั้นมีความจุเพียง 1.44 MB ต่อแผ่นเท่านั้น ในขณะที่ไฟล์ภาพจากกล้อง Digital ทั่วไปก็มีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 MB …

Read More »

Chipset คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

Chipset คือ กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์หรือชิป (Chip) ที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเป็นหน่วย โดยที่ Chipset นี้จะถูกติดตั้งอยู่บนแผลวงจรหลัก หรือ Mainboard เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆบนแผงวงจรหลัก โดยสามารถกล่าวได้ว่า Chipset นี้เปรียบเสมือนหัวใจ หรือผู้จัดการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดบน Mainboard เลยทีเดียว Chipset ทำหน้าที่อะไร Chipset ทำหน้าที่ทั้งควบคุมการทำงานของกลวิธีในการเชื่อมต่อ ทั้งการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก หรืออุปกรณ์ Input/Output (I/O …

Read More »

RAM คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

RAM ย่อมาจาก Random Access Memory RAM คือหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (เป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราว ซึ่งหมายถึงจะสามารถทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง เมื่อมีการตัดกระแสไฟฟ้าหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลใน RAM ก็จะหายไป) RAM เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม รวมถึงความเร็วในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ RAM ทำหน้าที่อะไร RAM ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือชุดคำสั่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ในคอมพิวเตอร์ แล้วส่งต่อไปยัง CPU หรือ Central Processing …

Read More »

วิธีทำความสะอาดคีย์บอร์ด (Keyboard)

คีย์บอร์ด (Keyboard) นับว่าเป็นอุปกรณ์ประเภท Input device ที่สำคัญมากอีกชนิดหนึ่ง และยังเป็นอุปกรณ์ที่ถือได้ว่ามีความสกปรกสะสมได้มากพอๆกับเมาส์ (Mouse) เลยทีเดียว ความสกปรกของคีย์บอร์ดนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น – คราบไขมันจากนิ้วที่ใช้พิมพ์ – ฝุ่นละออกจากอากาศ – เศษขนมและเครื่องดื่มตกลงไป บรรดาสิ่งสกปรกเหล่านี้สามารถติดนิ้วเราขึ้นมาได้ และเมื่อเราใช้นิ้วขยี้ตา ความสกปรกและเชื้อโรคก็จะสามารถเข้าตาและร่างกายเราได้ทันที ดังนั้นเราจึงควรทำความสะอาดคีย์บอร์ดอยู่เสมอ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ วิธีทำความสะอาดคีย์บอร์ด วิธีทำความสะอาดคีย์บอร์ด – …

Read More »