Tag Archives: ประวัติ

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม ในด้านของการสั่งงานนั้นใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาหรือรหัสตัวเลขที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร เช่น เครื่องมาร์ควัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC) และยูนิแวค (UNIVAC) …

Read More »

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เครื่องมือช่วยคำนวณเครื่องนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าเครื่อง Difference Engine …

Read More »