บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ

ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เครื่องมือช่วยคำนวณเครื่องนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าเครื่อง Difference Engine แต่เครื่องนี้ประดิษฐ์ไม่สำเร็จ เนื่องจากแบบเบจพบข้อผิดผลาดที่แก้ไขไม่ได้จำนวนมาก จึงล้มเลิกโครงการของเครื่อง Difference Engine ไป

advertisements

ต่อมาในปี ค.ศ. 1833 ชาร์ลส์ แบบเบจ จึงได้ออกแบบเครื่องคำนวณและวิเคราะห์เครื่องใหม่ขึ้น โดยให้ชื่อว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ซึ่งเครื่อง Analytical Engine นี้ประกอบด้วยหน่วยความจำ หรือ Memory Unit ที่สามารถจัดเก็บตัวเลขและนำไปคำนวณได้ อีกทั้งยังมีระบบคำนวณได้โดยอัตโนมัติและเก็บผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำก่อนแสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์และเครื่องเจาะบัตร

Difference Engine

Difference Engine เคื่องแรกของ Charles Babbage

แต่เครื่อง Analytical Engine ตามแนวความคิดของชาร์ลส์ แบบเบจ ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง ตัวเขาเองก็เสียชีวิตลงเสียก่อนในปี ค.ศ. 1871 และในเวลาต่อมาลูกชายของเขา คือ เฮนรี แบบเบจ (Henry Babbage) ได้สานฝันของชาร์ลส์และสามารถสร้างเครื่อง Analytical Engine ได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1910 โดยค้นพบพิมพ์เขียวและอุปกรณ์ที่ Babbage ทำไว้ในห้องแล็บของเขานั่นเอง

Analytical Engine

Analytical Engine เครื่องวิเคราะห์ตามแนวความคิดของชาร์ลส์ แบบเบจ

ด้วยหลักคิดที่ทันสมัยของชาร์ลส์ แบบเบจ (ทั้งๆที่เทคโนโลยีในสมัยนั้นยังเอื้ออำนวยเลยก็ตาม) ต่อมาหลักการดังกล่าวถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นผลสำเร็จ ชาร์ลส์ แบบเบจจึงถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ในที่สุด

About comadmin

Check Also

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *