Tag Archives: fat

FAT คืออะไร

การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นจะมีระบบจัดการไฟล์ในทุกๆแพลทฟอร์มเข้ามาช่วยเหลือในการใช้งานเสมอ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบจัดการไฟล์ของ Windows ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระบบ FAT จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน เป็นระบบ NTFS ซึ่งความสามารถของแต่ละระบบมีความแตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะเจาะลึกถึงระบบ FAT(File allocation Table) ซึ่งเป็นระบบจัดการไฟล์รุ่นแรกของ Windows FAT ย่อมาจาก File allocation Table คือโครงสร้างในการจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ในระบบดอส ซึ่งจะทำงานร่วมกับ Directory เสมอ ระบบ …

Read More »