Disk Partition คืออะไร

ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk) ถือว่าเป็นหน่วยความจำถาวรและเป็นหน่วยความจำหลักที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์เพราะว่าระบบปฏิบัติการณ์ต่าง ๆรวมถึงโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิกส์ซึ่งฮาร์ดดิกส์หนึ่งลูกสามารถแบ่งออกเป็นหลาย ๆส่วนได้ซึ่งเราจะเรียกส่วนที่แบ่งนั้นว่า Disk Partition (พาร์ติชั่น)


คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถมีฮาร์ดดิกส์ได้มากกว่า 1 ตัว แต่ฮาร์ดดิกส์ 1 ตัวสามารถแบ่ง Drive ออกเป็นหลาย ๆ Drive ได้ โดยจะใช้ตัวอักษรเป็นตัวกำหนดพาร์ติชั่นต่างๆ ซึ่งการแบ่งไดร์ฟหลายๆไดร์ฟในฮาร์ดดิกส์ 1 ลูกนั้นเราจะเรียกว่า Disk Partition (พาร์ติชั่น) หรือ Hard disk Partition ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแบ่งพาร์ติชั่นก็คือ
1. เพื่อต้องการแบ่งส่วนในการลงโปรแกรมและระบบปฏิบัติการณ์อย่างชัดเจน ซึ่งการทำอย่างนี้มีข้อดีหลายอย่าง อาทิ ช่วยให้ข้อมูลสำคัญไม่สูญหายเมื่อวินโดวส์เกิดความเสียหาย
2. เมื่อแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนแล้วก็จะสะดวกในการแบ่งปันไฟล์ให้กับคนอื่นซึ่งเราสามารถเลือกไดร์ฟที่ต้องการ แชร์ (share) ผ่านระบบเครือข่ายได้เลย โดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไดร์ฟอื่นๆ
3. ส่วนมากแล้วเมื่อเกิดการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสเหล่านี้จะเข้าทำลายระบบปฏิบัติการณ์ ถ้าเราแบ่งไดร์ฟไว้เราก็สามารถเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆไว้ในคนละไดร์ฟได้

Disk Partition

ตัวอย่างการแบ่ง Disk Partition

ก่อนที่จะทำการแบ่ง Disk Partition เราควรที่จะรู้จักประเภทของพาร์ติชั่นซะก่อนซึ่งเราสามารถแบ่งพาร์ติชั่นได้เป็น 3 พาร์ติชั่นด้วยกันคือ
1. Primary Partition ซึ่งเป็นพาร์ติชั่นหลักในการลงระบบปฏิบัติการณ์ โดยส่วนมากแล้วไดร์ฟนี้ระบบจะตั้งเป็นไดร์ฟ C: คอมพิวเตอร์จะเรียกโปรแกรมจากไดร์ฟนี้ก่อนเป็นไดร์ฟแรก
2. Extended Partition เป็นพาร์ติชั่นที่เกิดจากการแบ่ง Primary Partition พาร์ติชั่นนี้จะมีก็ต่อเมื่อมี Primary Partition ก่อน เมื่อเกิด Extended Partition ก็จะมี Logical Partition เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่ง Logical Partition สามารถแบ่งไดร์ฟออกเป็นหลายๆไดร์ฟได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. Logical Partition จะเป็นพาร์ติชั่นที่อยู่ภายใต้ Extended Partition เพราะถ้าไม่มีการสร้าง Extended Partition ก่อนก็จะไม่มี Logical Partition เช่นกัน

การแบ่งพาร์ติชั่น (Disk Partition)
อย่างแรกในการแบ่งพาร์ติชั่นนั้นเราจะต้องกำหนดว่าเราจะแบ่งแต่ละไดร์ฟมีขนาดเท่าไร ซึ่งไดร์ฟที่เป็น Primary Partition จะเป็นไดร์ฟที่เราต้องเพื่อพื้นที่ไว้ให้กับโปรแกรมและระบบปฏิบัติการณ์ด้วย ส่วน Extended Partition เราสามารถแบ่งได้เป็นหลายไดร์ฟตามความต้องการ

การแบ่งพาร์ติชั่นนั้นเราสามารถแบ่งได้ในโปรแกรมที่ทาง Windows ได้มีมาให้นั้นก็คือ Disk Management ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมในการแบ่งพาร์ติชั่น หรือจะใช้โปรแกรมอย่าง Norton Partition Magic Pro Server 8.05, Paragon Partition Manager นอกจากสองโปรแกรมนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆให้เลือกใช้อีกมาก โดยโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถที่ทำการฟอร์แมต หรือลบ และแบ่งพาร์ติชั่นได้ทั้งสิ้น

About comadmin

Check Also

File Server คืออะไร

ทุกคนคงได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกันแล้วทุกคน หลายคนเคยสงสัยไหมว่าทำอย่างไรอินเตอร์เน็ตถึงสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องที่สูง ซึ่งหัวใจของระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าอินเตอร์เน็ตนั้นก็คือ Server ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับที่สามารถจับต้องได้ก็ต้องเปรียเทียบ Server เป็นเหมือนกับ ห้องสมุด เพราะเมื่อทุกคนอยากหาข้อมูลต่าง ๆก็จะเข้าไปหาในห้องสมุด เปรียบก็เหมือนกับ ลูกข่ายที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยากจะเข้าไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็ต้องส่งไปยัง Server ก่อนเป็นสิ่งแรก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *