Localhost คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า server จำลอง กันมาบ้างแล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่เรียกว่า server จำลอง แต่จะเรียกว่า Localhost ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทั้งสองคำนี้มันมีความหมายเดียวกัน สาเหตุที่เขาเรียกว่า server จำลอง ว่า localhost ก็เพราะว่าเวลาเราเรียกใช้งาน server จำลอง ในเครื่องเราจะเรียกผ่านเว็บบราวเซอร์ว่า http://localhost/ หรือ http://127.0.0.1 ซึ่งทั้ง 2 ยูอาร์แอลนี้ก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง server จำลอง อยู่นั้นเอง

advertisements

จะอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือ Localhost ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี localhost จะเป็นทั้งเครื่อง Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในเวลาเดียวกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี localhost อยู่แล้วเมื่อเรามีการติดตั้ง Server จำลองเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราก็จะสามารถเรียกใช้งาน localhost ผ่านหน้าเว็บบราเซอร์ได้ โดยใส่ URL ว่า http://127.0.0.1 สาเหตุสำคัญที่ต้องมี Localhost ก็เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

Localhost ไม่ได้ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ในทุกเครื่อง ส่วนมากแล้วการติดตั้ง Localhost จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้าง Server โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Web Server ซึ่งปัจจุบันนี้การติดตั้งโปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมนั้นไม่ได้ยากเย็นเหมือนสมัยก่อนแล้ว เราสามารถหาโปรแกรมที่รวมเอาทั้ง 3 โปรแกรมนี้ไว้ด้วยกันนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราได้เลย โดยโปรแกรมที่นิยมติดตั้งเพื่อสร้าง Server จำลองนั้นจะมีโปรแกรม Appserv, WAMP และ XAMPP เป็นต้น

Localhost

Localhost 127.0.0.1 มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเว็บไซต์

ประโยชน์ของ LocalHost
การพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการใช้ Localhost หรือ Server จำลอง เพราะว่าการทำเว็บไซต์แต่ละครั้งจะต้องมีการลง CMS ในตัวเครื่องก่อนเพื่อจะได้พัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยัง Server จริง ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการเพิ่มลูกเล่น และเขียนบทความให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยสามารถที่จะดูเว็บไซต์ที่สร้างเสร็จแล้วได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต หลังจากปรับแต่งเว็บไซต์หรือเขียนบทความเป็นที่พอใจแล้ว ถึงจะอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Server จริง หน้าตาเว็บไซต์ที่ได้ก็จะเหมือนกับใน Server จำลองทุกประการนั้นเอง

advertisements
Scroll To Top