Digital Signature คืออะไร

ในการทำสัญญาระหว่าง 2 ฝ่ายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในการยืนยันว่าสัญญาฉบับนั้นมีผลก็คือ ลายเซ็น (Signature) ซึ่งลายเซ็นมีความสำคัญมาในการทำสัญญา หรือการยืนยันเอกสารต่างๆจะต้องการลายเซ็นของเจ้าของเอกสารเสมอ จึงจะทำให้เอกสารนั้นมีผลทางกฎหมาย

แต่ในปัจจุบันมีการส่งข้อความและจดหมายทางอินเตอร์เน็ตกันมาก ซึ่งแน่นอนว่าอีเมล์แต่ละอีเมล์จะมีข้อความต่างๆที่อยู่ในอีเมล์เราไม่สามารถเชื่อถือได้เลยว่าเป็นข้อความจากผู้ส่งจริงๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจจะมาจากหลาย ๆสาเหตุ อาทิ เครื่องผู้ส่งติดไวรัสคอมพิวเตอร์ทำให้มีการส่งข้อความและอีเมล์มายังผู้รับโดยอัตโนมัติ และในทางธุรกิจการส่งข้อความหรืออีเมล์เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งมีการคิดวิธีป้องกันข้อมูลที่อยู่ในจดหมายพร้อมทั้งมีการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์นี้ได้ส่งมาจากผู้ส่งจริงและอีเมล์นี้ก็ไม่ได้โดนแก้ไขระหว่างทางด้วยเทคโนโลยีป้องกันที่เรียกว่า Digital Signature หรือจะเรียกว่าลายเซ็นดิจิตอลก็ได้เช่นกัน

วิธีการของระบบ Digital Signature

Digital Signature

หลักการทำงานของ Digital Signature

จากภาพการทำงานของ Digital Signature นั้นเราสามารถแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ผู้ส่งและผู้รับ

การทำงานของผู้ส่งเริ่มจากผู้ส่งได้เขียนข้อมูลลงในอีเมล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแปลงไฟล์อีเมล์ที่เป็นไฟล์ Document มาหาค่า Hash Value ด้วย Hash Algorithm หลังจากได้ค่า Hash Value เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำค่านี้มาใส่กุญแจของผู้ส่งด้วยการเข้ารหัสแบบ Asymmetric ซึ่งหลังเสร็จกระบวนการนี้ก็จะได้เป็นลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature)

หลังจากนั้นอีเมล์จะส่งไปยังผู้รับ ซึ่งผู้รับเองจะได้รับอีเมล์แยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของกุญแจที่ทางผู้ส่งได้ส่งมาให้ด้วยกับไฟล์เอกสาร (Document) ซึ่งกระบวนการแรกระบบจะนำกุญแจที่ส่งมาด้วยทำการถอดรหัสแบบ Asymmetric ให้ได้ค่า Hash Value เสียก่อนหลังจากได้ค่า Hash Value ที่ได้จากกุญแจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะทำการหาค่า Hash Value จากไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วย ด้วยการหาค่าจาก Hash Algorithm เมื่อได้ค่า Hash Valueจากไฟล์เอกสารและกุญแจหรือ Digital Signature แล้วก็นำค่า Hash Value มาเปรียบเทียบกัน ถ้าค่า Hash Value ถูกต้องกัน 100 % เอกสารนั้นก็จะสามารถเปิดอ่านได้ แต่ถ้าไม่พอดีกัน 100 % ผู้รับก็จะไม่สามารถเปิดดูเอกสารนั้นได้ เนื่องจากอีเมล์ที่ส่งไปอาจจะมีการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาระหว่างทางส่งก็เป็นไปได้

Digital Signature

ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับสร้าง Digital Signature

ประโยชน์ของ Digital Signature
ซึ่งระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากเรื่องความปลอดภัยและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก โดยเราสามารถแบ่งออกมาเป็นข้อ ๆดังนี้
1. เรื่องความปลอดภัยถือว่ามีความปลอดภัยในระดับที่สูง พร้อมกันนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรกลาง (Certification Authority – CA) ทำการรับรอง Digital Signature อีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัยอย่างมาก
2. การปลอมแปลง Digital Signature นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะถ้าเอกสารที่ส่งไปแปลงค่า Hash Value ไม่เท่ากันแล้วเอกสารนั้นก็จะเปิดไม่ได้เลย
3. เมื่อใช้ Digital Signature เอกสารก็จะไม่ถูกเปิดอ่านหรือแก้ไขระหว่างทางที่ส่งมาอย่างแน่นอน
4. ระยะทางในการส่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับการส่งอีเมล์แบบ Digital Signature อย่างแน่นอน

จากประโยชน์ที่กล่าวมาทำให้การส่งอีเมล์และเอกสารแบบ Digital Signature เป็นระบบที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องและต้องการความเป็นส่วนตัว

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *