ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน หรือเขาถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสะบายและกว้างขวาง โดยที่ระบบอินเตอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายสากลที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างๆเข้าหากันนั่นเอง

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแยกแยะออกเป็นข้อๆได้ดังนี้
– ช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันสะดวกและประหยัดขึ้น โดยผ่านระบบอีเมล์
– ช่วยให้การพูดคุยสนทนาเป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่านโปรแกรมแชตยอดนิยมต่างๆ เช่น Line, WhatApp และ Skype เป็นต้น
– ช่วยให้การโทรศัพท์ทางไกลและโทรศัพท์ข้ามประเทศมีราคาถูกลง ผ่านบริการ VoIP
– ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบ WWW (World Wide Web)
– ช่วยให้การค้าขายผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถซื้อขายได้ง่ายและกว้างไกลทั่วโลก ผ่านระบบ E-Commerce ต่างๆ
– ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตนเอง
– ช่วยให้ระบบการเรียนการสอนดีขึ้น เด็กๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดานและห่างไกล สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตได้
– ช่วยให้การบริการทางการแพทย์ทำได้ง่ายขึ้น แพทย์สามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้ในขณะทำการรักษาหรือผ่าตัด
– ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในสังคมได้ผ่านระบบ Social Network เช่น Facebook, Google+ และ Twitter เป็นต้น

internet

นักศึกษาแพทย์กำลังรับชมการผ่าตัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งเท่านั้น ในความเป็นจริงระบบอินเตอร์เน็ตยังถูกนำมาใช้ในอีกหลายๆด้าน เช่น ด้านการซื้อขายหุ้น ซื้อขายโลหะมีค่า สินค้าเกษตรล่วงหน้า การลงทะเบียนการศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย

การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

การเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต

แต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ เมื่อมีด้านดีก็ย่อมมีด้านไม่ดีด้วย การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่นั้น ควรใช้ให้เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนเสียความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว หรือใช้เพื่อการหลอกลวงผู้อื่น ใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่ดีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของลูกหลานอย่างสม่ำเสมอด้วย

About comadmin

Check Also

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *