Hard Copy คืออะไร ต่างจาก Soft Copy อย่างไร

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ที่มีความหมายไม่เหมือนกับความหมายทั่วไปไว้ด้วย อาทิ คำว่า Hard Copy และ Soft Copy ถ้ามีการแปลแบบตรงตัวก็คงไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสองคำนี้หมายถึงอุปกรณ์แสดงผลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

ในการแบ่งแยกอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์จะแบ่งแยกอุปกรณ์เป็น 2 แบบด้วยกันคือ
1. อุปกรณ์แสดงผลที่สามารถจับต้องได้ และข้อมูลที่ได้มาสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้โดยการยก หรือในการใช้ร่างกายทำให้อุปกรณ์นั้นเคลื่อนที่ อุปกรณ์เหล่านี้จะเรียกว่า (Hardcopy Output Device) หรือเราอาจจะได้ยินคำว่า หน่วยแสดงผลถาวร ซึ่งก็หมายถึง Hard Copy เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ที่สามารถแสดงข้อมูลข้อมูลที่เราสามารถจับต้องข้อมูลเหล่านั้นได้จริง โดยส่วนมากอุปกรณ์เหล่านี้จะหมายถึง
1.1 เครื่องพิมพ์ (Printer) ที่สามารถแบ่งออกเป็นเครื่องพิพม์แบบตอก กับเครื่องพิมพ์แบบไม่ตอก ซึ่งเครื่องพิมพ์ทั้งสองชนิดนี้สามารถพิมพ์กระดาษที่มีข้อมูลออกมาให้เราจับต้องได้
1.2 พลอตเตอร์ (Plotter) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Hard Copy เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูลให้สามารถจับต้องได้ โดยพลอตเตอร์เป็นเครื่องวาดลายเส้น โดยมีการบังคับจากแขนจับดินสอและปากกา แขนจับดังกล่าวจะถูกสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แขนเขียนลากเส้นไปในแนวแกน X และ Y ลงบนกระดาษ
1.3 เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นเครื่องพิมพ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยทุกๆวงการ อาทิ การแพทย์ หรือวิศวกรรม ก็ได้นำเครื่องพิมพ์สามมิติมาใช้งานสร้างอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆมากมาย

Hard Copy

เครื่องพิมพ์หรือ Printer หนึ่งในอุปกรณ์สร้าง Hard Copy

2. อุปกรณ์แสดงผลที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Soft copy Output Device) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงข้อมูลให้กับมนุษย์ในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องด้วยมือได้ โดยเราสามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ได้เช่น
2.1 จอแสดงผลหรือจอภาพ (Monitor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผ่านหลอดภาพมายังหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มนุษย์ได้รับนั้นจะเป็นข้อมูลภาพหรือตัวอักษรก็ไม่สามารถที่จะจับต้องได้
2.2 ลำโพง (Speaker) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ Soft Copy ซึ่งหน้าที่ของลำโพงจะเป็นการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์แปลงเป็นสัญญาณเสียงให้หูมนุษย์ได้ยิน ซึ่งเสียงที่ออกมาก็ไม่สามารถที่จะจับจ้องได้เช่นกัน

อุปกรณ์ทั้ง Hard Copy และ Soft Copy ได้มีการผลิตและคิดค้นออกมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ยกตัวอย่างในบทความนี้เป็นเพียงอุปกรณ์บางส่วนที่เราสามารถพบและเจอตามลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราไม่สามารถยึดติดได้ว่า Hard Copy และ Soft Copy จะมีเพียงเท่านี้แต่ให้เราจำหลักการเรียกและแยกแยะว่าอุปกรณ์ชิ้นไหมเป็น Hard Copy และ Soft Copy นั้นเอง

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *