Optical Drive คืออะไร

การจัดเก็บข้อมูลด้วยแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก เนื่องจากสามารถบันทึกข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน เช่น แผ่นข้อมูล แผ่นซีดีเพลง แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลลงบนสื่อประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ Optical Drive ในการบันทึกข้อมูล…

advertisements

Optical Drive คืออะไร?
Optical Drive คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ด้วยกระบวนการทำงานของแสงเลเซอร์ โดยอุปกรณ์ประเภท Optical Drive มีอยู่หลายประเภทดังนี้
- CD-ROM Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำการเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้
- DVD-ROM Drive เป็นอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีได้ แต่ไม่สามารถทำการเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้
- Combo Drive เป็นอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีได้ และสามารถบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD-RW ได้
- DVD Re-Writer เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่า Optical Drive รุ่นอื่น ๆ เพราะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดีและดีวีดีได้

Optical Drive

DVD Drive หนึ่งใน Optical Drive ยอดนิยม

การเลือกใช้งาน Optical Drive นั้นควรจะคำนึงถึงลักษณะการใช้งานและเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสำคัญ เพราะการเลือก Optical Drive รุ่นเก่าๆ มักจะไม่รองรับสื่อบันทึกข้อมูลรุ่นใหม่ ๆ อย่าง Blu-ray เป็นต้น

advertisements
Scroll To Top