องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด

1. องค์ประกอบหลัก
->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ โดย Hardware แต่ละชนิดจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันออกไปดังนี้

  • หน่วยรับข้อมูล หรือ Input Unit ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ก่อนจะนำเข้าไปสู่กระบวนการประมวลผล อุปกรณ์กลุ่มนี้ได้แก่ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องสแกนเนอร์ Barcode reader เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องอ่านม่านตา และ RFID เป็นต้น
  • หน่วยความจำหลัก (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่รับมาจาก Input unit เพื่อส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการคำนวณและประมวลผล พร้อมทั้งทำหน้าที่รับผลลัพธ์ที่ประมวลผลเสร็จแล้ว เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยแสดงผล หน่วยความจำตัวนี้ก็คือ RAM นั่นเอง
  • หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit) ทำหน้าที่ประมวลผล คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจาก RAM ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ตั้งไว้ เมื่อได้ผบลัพธ์แล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมายัง RAM และ หน่วยสำรองข้อมูลต่อไป
  • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Storge Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและแฟ้มข้อมูลต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะใช้งาน ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข้างต้นไว้เพื่อการเรียกใช้งานครั้งต่อไป และยังสามารถเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณของหน่วยประมวลผลกลางได้อีกด้วย
  • หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit) มีหน้าที่แสดงผลลัพท์จากการประมวลผลของ CPU ที่ส่งผ่านมาทาง RAM ได้แก่ จอมอนิเตอร์ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องเจาะบัตรลงเวลา เป็นต้น

->1.2 ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึงส่วนที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อ สั่งงาน และควบคุมการทำงานของ Hardware (คอมพิวเตอร์ที่มีแต่ Hardware จะไม่สามารถทำงานได้) Software แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

  • ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คือ Software ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เช่น Microsoft Windows, Mac OSX, UNIX เป็นต้น
  • โปรแกรมสำเร็จรูป (Application Software) เป็น Software ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมลงไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมนั้นๆทำงานตามที่เราต้องการ เช่น โปรแกรมด้านงานเอกสาร โปรแกรมด้านการคำนวณ โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมดูหนังฟังเพลง และโปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

2. องค์ประกอบเสริม
องค์ประกอบเสริมนี้มีไว้เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกสบายขึ้น รวดเร็วและเพิ่มความบันเทิงมากขึ้น เช่น
– การ์ดเสียง (Sound card)
– โมเด็ม (Modem)
– ลำโพงและชุดหูฟัง (Speaker)
– เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD/Bluray
Card reader
– การ์ดเครือข่าย (Network card)
– อุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอก (Backup devices)
– เครื่องอ่านแผ่นดิสก์ (Disk drive)
– เครื่องสแกนภาพ (Scanner)
– อื่นๆ

จะเห็นว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบหลักนั้นมีเท่าเดิม แต่อาจจะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะและประสิทธิภาพไปบ้าง (ยกเว้นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา) ในขณะที่องค์ประกอบเสริมนั้นมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันนั่นเอง

คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง, ชิ้นส่วนคอใพิวเตอร์, องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

About comadmin

Check Also

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *