หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเฉลยกันครับ…

คอมพิวเตอร์ (Computer) ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินรถ ระบบการเงินของธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน เพื่อดารเรียนการสอน เพื่อความบันเทิง ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้าขาย เป็นต้น

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับข้อมูล (Input)
ในส่วนของการรับข้อมูลนี้ คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลผ่านตัวรับข้อมูลหรือตัวป้อนข้อมูลที่เรียกว่า Input devices เช่น คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (Mouse) เครื่องอ่านรหัสบาร์โค็ด (Barcode reader) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องสแกนม่านตา เครื่องอ่านบัตร และอื่นๆแล้วแต่กรณี แล้วแต่ว่าโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถรับข้อมูลในช่องทางไหนได้บ้าง

Input Devices

ตัวอย่างของ Input Devices

2. การประมวลผล (Process)
เมื่อมีการรับข้อมูลจาก Input devices ต่างๆแล้ว โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจากจัดการส่งชุดคำสั่งที่ได้ ส่งต่อไปยังหน่วยความจำหลัก หรือ RAM (Random Access Memory) เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central processing unit) เพื่อทำการประมวลผล คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นตามชุดคำสั่งที่ได้รับ

CPU

ตัวอย่างของ CPU (Central Processing Unit)

3. การแสดงผล (Output)
เมื่อ CPU ทำการประมวลผลชุดคำสั่งที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งคืนผลการคำนวณนั้นๆกลับมาที่หน่วยความจำหลัก เพื่อส่งต่อไปยังโปรแกรมที่เป็นเจ้าของชุดคำสั่งนั้นๆต่อไป โปรแกรมเจ้าของชุดคำสั่งก็จะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลผ่านทาง Output devices ต่างๆ เช่น หน้าจอแสดงผล (Monitor) หรือ เครื่องพิมพ์ (Printer) แล้วแต่กรณี ตามที่ได้มีการตั้งค่าไว้

Output Devices

ตัวอย่างของ Output Devices

4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage)
เมื่อหน่วยประมวลผลกลางส่งผลการคำนวณให้กับ RAM ตามข้อ 3 แล้ว ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกจัดเก็บเอาไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บได้ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสำรองหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วแต่กรณี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage devices) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) แผ่นดิสก์ (Diskette) การ์ดหน่วยความจำ (Memory card) หรือ Cloud storage แล้วแต่จะกำหนดเอาไว้ในโปรแกรมนั้นๆ

Storage Devices

ตัวอย่างของ Storage Devices

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างบนเป็นหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่หรือเล็ก เรียกได้ว่าตั้งแต่ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต โนตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่อง POS ตลอดจนถึงเครื่องเมนเฟรม ล้วนมีหลักการพื้นฐานเหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันตรงชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เท่านั้น

คำที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์, วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร, กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

About comadmin

Check Also

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *