Cold Boot คืออะไร

การเริ่มต้นระบบปฏิบัติการใหม่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ โคลด์บูต (Cold Boot) ซึ่งเป็นการเปิดเครื่องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด และวอร์มบูต (Warm Boot) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นระบบแค่บางส่วนหรือที่เรียกกันว่า Re-Start

advertisements

Cold Boot คืออะไร?
Cold Boot คือ การเริ่มต้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด ด้วยวิธีการกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากที่ปิดไปแล้ว เพื่อโหลดระบบปฏิบัติการและข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมดเข้าสู่หน่วยความจำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน การทำ Cold Boot มีขั้นตอนดังนี้

Cold Boot

1. พาวเวอร์ซัพพลายส่งสัญญาณให้ซีพียูเริ่มทำงาน
2. ซีพียูสั่งไบออสทำงาน
3. ไบออสทำการ Post เพื่อเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ และส่งเสียงสัญญาณเมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด ซึ่งไบออสแต่ละรุ่นจะมีรหัสสัญญาณที่แตกต่างกันไป
4. นำผลลัพธ์ที่ได้จากการ Post ไปเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ใน CMOS ถ้าถูกต้องก็ทำงานต่อ แต่ถ้ามีปัญหาก็ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลก่อน
5. ไบออสอ่านโปรแกรมสำหรับบูตเพื่อเลือกว่าจะบูตจาก Sector แรกของอุปกรณ์ตัวไหนก่อน
6. Kernel ถูกถ่ายค่าลงหน่วยความจำ RAM
7. OS ในหน่วยความจำเข้าควบคุมเครื่องและแสดงผลลัพธ์ Kernel ถูกถ่ายโอนลงหน่วยความจำ และควบคุมการทำงานเครื่องทั้งหมด พร้อมแสดงผลออกมาทางจอภาพของผู้ใช้เพื่อรอรับคำสั่ง

advertisements
Scroll To Top