ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ทั่วไป (Application software) โดยที่ระบบปฏิบัติการ (Operating system) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆ ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลลง Hard disk และทำหน้าที่จัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยังมีส่วนช่วยในการทำงานด้านอื่นด้วย เช่น การรับ-ส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย ควบคุมการส่งสัญญานเสียงไปยังลำโพง (Speaker) ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ (RAM) ตามที่ซอฟต์แวร์ต่างๆร้องขอ รวมถึงการทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้งาน CPU ในกรณีที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์หลายๆโปรแกรมทำงานพร้อมกัน (Multi-tasking) ด้วย

ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1

ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 จาก Microsoft

ระบบปฏิบัติการ Mac OSX Mavericks

Mac OSX Mavericks จาก Apple Inc

เมื่อระบบปฏิบัติการมีความสามารถหลายๆอย่างตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยเพียงแต่ส่งชุดคำสั่งไปให้ระบบปฏิบัติการทำงานเหล่านี้แทน ซึ่งทำให้นักฒนาโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

iOS 7

ระบบปฏิบัติการ iOS 7 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch

ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการยังถูกนำไปใช้เป็นซอฟต์แวร์ระบบสำหรับสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตรุ่นใหม่ๆอีกด้วย เช่น Windows 8, Andriod และ iOS

Android

ระบบปฏิบัติการ Android จาก Google

รายชื่อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยม
– Microsoft Windows (Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista, 7 และ Windows 8)
– Microsoft Windows Server (Windows NT Server, 2000, 2003 และ 2008 Server)
– Mac OS X
– Solaris
– Unix
– Linux
– Chrome OS
– DOS
– iOS
– Android

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *