Defragment คืออะไร

Defragment คือ การจัดเรียงข้อมูลใน Hardisk ใหม่ โดยทำให้ไฟล์แต่ละไฟล์มีการจัดเรียงหรือจัดวางข้อมูลแบบต่อเนื่องกัน อันเนื่องมาจากเวลาเขียนหรือบันทึกข้อมูลนั้น คอมพิวเตอร์จะเขียนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์แบบสุ่มเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

advertisements

การเขียนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์แบบสุ่มนั้นช่วยให้การบันทึกข้อมูลรวดเร็วขึ้นก็จริง แต่เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากๆ การบันทึกครั้งต่อๆไป การเรียกใช้ข้อมูล หรือแม้กระทั่งการบูต (Boot) เครื่องจะช้าลงมาก เครื่องจะทำงานอืดอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในการเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆนั้นจะต้องไปเรียกข้อมูลที่บันทึกแบบสุ่มเอาไว้ที่จุดต่างเหล่านั้นจนครบไฟล์ ถึงจะเปิดไฟล์ออกมาใช้งานได้

Defragment

การจัดเรียงข้อมูลก่อนและหลังการทำ Defragment

ดังนั้นเมื่อเราทำ Defragment หรือ ทำ Defrag ระบบปฏิบัติการของเราจะทำการย้ายข้อมูลของแต่ละไฟล์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่ว Harddisk ให้มาจัดวางอยู่ติดกันหรือเรียงกัน ซึ่งเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์นั้นครั้งต่อไป จะสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก

การทำ Defragment นั้น ครั้งแรกจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ถ้าอาร์ดดิสก์ของเรามีขนาดใหญ่มาก ก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง แต่ถ้าเราทำบ่อยๆ เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน การทำ Defrag แต่ละครั้งก็จะใช้เวลาไม่นาน

หมายเหตุ : โปรแกรม Defragment มีมาให้พร้อมกับ Windows ดังนั้นสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่ม

advertisements
Scroll To Top