NetBIOS คืออะไร

สำหรับผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร อาจจะเคยได้ยินคำว่า NetBIOS กันมาบ้าง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ เนื่องจากมีการนำ NetBIOS ไปใช้อย่างหลากหลายแต่กลับไม่มีการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้กัน

advertisements

NetBIOS คืออะไร?
NetBIOS ย่อมาจากคำว่า Network Basic Input / Output System เป็นโปรแกรมที่ยอมให้มีการประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันให้สามารถติดต่อกันได้ผ่านเครือข่าย LAN ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกโดย IBM ต่อมาบริษัท Microsoft ได้นำมาพัฒนาต่อเพื่อให้ใช้งานกับเครือข่ายแบบ Etlernet, Token ring และ Window NT แต่ไม่รองรับการทำงานบนระบบ routing ดังนั้นจึงต้องใช้โปรโตคอล TCP ในการทำงานบนเครือข่ายแบบ WAN

NetBIOS

การทำงานของ NetBIOS คือรับคำขอจาก NCB (Network Control Block) เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของข่าวสารและปลายทาง โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับรายละเอียดภายในเครือข่าย รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด เนื่องจาก NetBIOS จะให้บริการเป็นส่วนและส่งข้อมูลตามแบบจำลอง OSI แต่จะไม่สามารถให้ Frame หรือ Format มาตรฐานสำหรับการส่งผ่านข้อมูล

โหมดการติดต่อของ NetBIOS มีอยู่เพียงแค่ 2 โหมดคือ Session และ Datagram โดยโหมด Session จะยอมให้คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สนทนากันโดยยอมให้ดูแลข่าวสารขนาดใหญ่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดและการฟื้นฟู ส่วน Datagram จะเป็นข่าวสารขนาดเล็ก ที่สนับสนุนการกระจายข่าวสารบนเครือข่าย LAN

advertisements
Scroll To Top