ฮาร์ดแวร์คืออะไร

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้

ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังหมายรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆด้วย ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU, RAM, Display adapter, Hard disk, Chipset, Mainboard, Power supply, จอ Monitor, Keyboard, Mouse, Modem, Router, Hub, เครื่องพิมพ์, Flash drive, Card reader, Sound card, Air card, Optical drive, USB Port และ สายต่อเชื่อมสัญญาณประเภทต่างๆ เป็นต้น

ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่างๆในการสั่งงาน โดยที่ชุดคำสั่งเหล่านี้อาจจะอยู่ใน ROM ของฮาร์แวร์นั้นๆ อาจจะเป็นชุดคำสั่งจากระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งจากโปรแกรมขับเคลื่อน (ไดรเวอร์, Driver) หรือชุดคำสั่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปก็ได้

Hardware

Display adapter หรือการ์ดจอ หนึ่งใน Hardware คอมพิวเตอร์

โดยที่ Hardware นั้น จะมีความหมายตรงข้ามกัน Software กล่าวคือ software หมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น เนื่องจากเป็นชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *