ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคำนวณสูงมาก โดยสามารถคำนวณและประมวลผลเป็นจำนวนหลายล้านล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที (Trillion Calculations Per Second) หรือมีชื่อเรียกว่า จิกะฟลอป (Gigaflop) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะสามารถบรรจุ CPU ไว้ภายในได้หลายร้อยตัว เพื่อช่วยกันทำงานประมวลผลชุดคำสั่งที่เข้ามา ในปัจจุบันซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถคนวณได้เร็วถึง 128 จิกะฟลอป

advertisements

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป เนื่องจากมีราคาแพงมาก (ราคาหลักพันล้านบาท) ดังนั้นจึงเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่ต้องสั่งทำโดยเฉพาะ เพื่อนำมาใช้งานเฉพาะทาง โดยเฉพาะงานที่ต้องการพลังและความรวดเร็วในการคำนวณอย่างสูงสุดเท่านั้น

NASA Supercomputer

เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA

งานที่ต้องการซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
- งานด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
- งานด้านอุตุนิยมวิทยา
- งานประมวลผลภาพทางการแพทย์
- งานด้านอวกาศและการบิน
- งานด้านวิศวกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม
- งานการวิจัยทางด้านนิวเคลียร์และอนุภาค
- งานทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
- งานด้านระบบธนาคาร
- งานด้านซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- งานด้านทะเบียนที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น งานทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

IBM Supercomputer

เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM

เนื่องจาก Supercomputer มีราคาสูงมาก ดังนั้นจึงไม่นิยมนำมาใช้ตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานธุรกิจทั่วไป แต่จะสามารถพบเห็นการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ตามหน่วยงานราชการที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านงานวิจัย และหน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น

advertisements
Scroll To Top