ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคำนวณสูงมาก โดยสามารถคำนวณและประมวลผลเป็นจำนวนหลายล้านล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที (Trillion Calculations Per Second) หรือมีชื่อเรียกว่า จิกะฟลอป (Gigaflop) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะสามารถบรรจุ CPU ไว้ภายในได้หลายร้อยตัว เพื่อช่วยกันทำงานประมวลผลชุดคำสั่งที่เข้ามา ในปัจจุบันซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถคนวณได้เร็วถึง 128 จิกะฟลอป

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป เนื่องจากมีราคาแพงมาก (ราคาหลักพันล้านบาท) ดังนั้นจึงเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่ต้องสั่งทำโดยเฉพาะ เพื่อนำมาใช้งานเฉพาะทาง โดยเฉพาะงานที่ต้องการพลังและความรวดเร็วในการคำนวณอย่างสูงสุดเท่านั้น

NASA Supercomputer

เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA

งานที่ต้องการซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
– งานด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
– งานด้านอุตุนิยมวิทยา
– งานประมวลผลภาพทางการแพทย์
– งานด้านอวกาศและการบิน
– งานด้านวิศวกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม
– งานการวิจัยทางด้านนิวเคลียร์และอนุภาค
– งานทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
– งานด้านระบบธนาคาร
– งานด้านซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
– งานด้านทะเบียนที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น งานทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

IBM Supercomputer

เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM

เนื่องจาก Supercomputer มีราคาสูงมาก ดังนั้นจึงไม่นิยมนำมาใช้ตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานธุรกิจทั่วไป แต่จะสามารถพบเห็นการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ตามหน่วยงานราชการที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านงานวิจัย และหน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *