File Server คืออะไร

ทุกคนคงได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกันแล้วทุกคน หลายคนเคยสงสัยไหมว่าทำอย่างไรอินเตอร์เน็ตถึงสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องที่สูง ซึ่งหัวใจของระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าอินเตอร์เน็ตนั้นก็คือ Server

advertisements
Scroll To Top