T1 คืออะไร

T1 หรือ T1 Carrier คือ เทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดหนึ่ง โดยใช้การส่งสัญญาณแบบ 64 kbps ต่อช่อง จำนวน 24 ช่องสัญญาณพร้อมกัน ทำให้ T1 สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 1.54 Mbps

T1 เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สาย Fiber optic และสายทองแดง ที่ใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและประเทศญี่ปุ่น โดยใช้กันมานานนับสิบปีก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี DSL ส่วนในประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีการนำระบบ T1 เข้ามาใช้ในทางการค้า แต่ใช้ระบบ DSL ในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงมาตั้งแต่ต้น

T1

รูปแบบการต่อเข้าอินเตอร์เน็ตด้วย T1

ในช่วงแรกที่มีการนำ T1 มาใช้นั้น ทั่วโลกยังใช้ระบบ Dial-up ที่ความเร็ว 28.8 – 56 Kbps อยู่ ดังนั้นระบบ T1 จึงเป็นระบบที่ถือว่าทันสมัยและมีความรวดเร็วมากกว่าระบบอื่นๆ

ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาระบบ T1 ให้เป็น T3 หรือ DS3 ซึ่งมีความเร็วการเชื่อมต่อระหว่าง 20 – 45 Mbps

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *