IP Address คืออะไร

IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต แต่เนื่องจากผู้คนส่วนมากจะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ IP Address จึงจะแสดงเป็นเลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด (เช่น 192.168.5.112) ซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะของเครื่องนั้นๆสำหรับการรับส่งข้อมูล ทั้งในระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัว ระบบเครือข่ายระยะไกล หรือแม้กระทั่งระบบอินเตอร์เน็ต

advertisements

IP Address ย่อมาจากคำเต็มว่า Internet Protocal Address ซึ่งสามารถแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP นั่นเอง ดังนั้นหลายคนจึงเปรียบเทียบหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องว่าเปรียบเสมือนกับบ้านเลขที่นั่นเอง ซึ่งทำให้สามารถระบุผู้ส่งและผู้รับข้อมูลได้อย่างชัดเจน

IP Address

ตัวอย่างหมายเลข IP Address ในระบบ IPv4

ในระบบเครือข่ายส่วนตัว หรือ Private Network เราสามารถกำหนดหมายเลข IP Address ได้ 2 วิธีคือ
1. Static IP Address หมายถึง การระบุตายตัวลงไปเลยว่าเครื่องไหนมีหมายเลขประจำตัวว่าอะไร
2. Dynamic IP Address หมายถึง ไม่มีการระบุหมายเลขประจำของเครื่องแบบตายตัว แต่ฮับ (Hub) หรือ เราเตอร์ (Router) หมายเลขประจำตัวให้เมื่อมีการ Logon เข้าสู่ระบบเครือข่าย

ส่วนหมายเลข IP Address ที่ใช้ในระบบ WAN (Wide Area Network) และในระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ทางผู้ให้บริการ หรือ ISP จะเป็นผู้กำหนดให้ทุกครั้งที่มีการ Logon เข้าสู่ระบบเช่นเดียวกับ Dynamic IP Address

วิธีการตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเราเมื่ออยู่ในระบบเครือข่าย
Start -> Run -> พิมพ์ cmd -> OK -> พิมพ์ ipconfig -> กด Enter … จะเห็นหมายเลข IP Address

คำที่เกี่ยวข้อง : หมายเลขไอพี, เลขไอพี, หมายเลข IP, หมายเลขไอพี

advertisements
Scroll To Top