ISDN คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ทุกวันนี้การสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการสื่อสารในช่วงแรกเราจะเรียกว่าการสื่อสารด้วยความถี่ซึ่งการส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณแบบอนาล็อค (Analog) โดยการส่งสัญญาณแบบนี้จะมีการรวมสัญญาณเสียงไว้ในคลื่นความถี่ก่อนที่จะส่งความถี่ออกไปยังเป้าหมายซึ่งเป้าหมายเองก็จะมีตัวถอดรหัสความถี่ (Decode) ซึ่งการส่งแบบนี้ข้อเสียก็คือจะมีสัญญาณรบกวนข้อมูลที่ส่งไปอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการสื่อสารแบบใหม่ที่เรียกว่า ISDN ขึ้นมา

ISDN คืออะไร
การสื่อสารแบบ ISDN (Integrated Services Digital Network) คือโครงข่ายการสื่อสารแบบใหม่ที่มีการรวบรวมการสื่อสารหลายอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งการสื่อสารแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งเสียง ข้อมูล และภาพไปยังผู้รับปลายทางได้ในทันทีด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว การส่งข้อมูลไปยังปลายทางของระบบการสื่อสาร ISDN นั้นจะส่งสัญญาณแบบดิจิตอลซึ่งจะไม่มีการบีบอัดข้อมูลก่อนส่ง ทำให้หมดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนไปได้เลย ระบบ ISDN เป็นเหมือนระบบที่มาเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของการสื่อสารในระบบดิจิตอลเลยทีเดียว

ISDN

ISDN Diagram

ประโยชน์ของระบบ ISDN
1. ระบบ ISDN มีข้อดีที่เห็นได้ชัดกว่าระบบเดิมคือการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ส่งไปทั้งภาพและเสียง ยังคงมีคุณภาพในการส่งเหมือนกับต้นฉบับทำให้ผู้รับสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอน โดยการส่งสัญญาณในระบบ ISDN นั้นจะเป็นการส่งทางตัวนำซึ่งจะเป็นสายสัญญาณที่ได้คุณภาพ เรียกระบบนี้ว่า End-to-End Digital
2. ระบบ ISDN นั้นจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลและการใช้งานมากว่าระบบ SPC หรือระบบอนาล็อกอย่างมากการใช้งานในระบบ ISDN สามารถทำความเร็วได้ถึง 64 kbps ถึง 2.048 Mbps ซึ่งความเร็วในการส่งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสายสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสารในระบบ ISDN ด้วย แต่ในระบบเดิมสามารถส่งข้อมูลได้เร็วสุดอยู่ที่ 14.4 Kbps เท่านั้นเอง
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบ ISDN นั้นสามารถต่ออุปกรณ์พ่วงได้สูงสุดถึง 8 เครื่อง แต่ถ้ามีการใช้ตู้สาขาก็สามารถที่ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้มากขึ้นซึ่งการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมกับการโทรศัพท์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งถ้าเป็นระบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้สาเหตุที่ใช้งานร่วมกันได้นั้นเพราะคู่สาย ISDN จะมีช่องสัญญาณสื่อสารถึง 2 ช่องสัญญาณและเป็นอิสระต่อกัน
4. ระบบ ISDN เป็นระบบที่รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งรองรับการส่งข้อมูลภาพ เสียงและข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีความเร็วในการติดต่อสื่อสารในระบบอินเตอร์เน็ตที่สูงด้วยจึงมีการนำระบบ ISDN มาใช้งานในการประชุมในองค์กรที่อยู่ต่างสถานที่กันซึ่งเรียกว่า Video Conference นั้นเอง

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเราจะเห็นข้อดีของระบบ ISDN หลากหลายอย่าง ซึ่งข้อดีเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารในการเดินทางไปประชุมในที่ไกล ๆ ทำให้มีธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปก็มีการป้องกันด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลทุกครั้งที่มีการส่งไปยังเป้าหมาย เรียกได้ว่าระบบ ISDN เป็นระบบการสื่อสารแห่งอนาคตจริงๆ

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *