Junk E-mail คืออะไร

Junk E-mail คือ อีเมล์ (E-mail) ขยะ หรือ อีเมล์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งถูกส่งออกมาจากผู้อื่นที่เราไม่รู้จัก หรือ ส่งมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหวังประโยชน์ หรือต้องการขายสินค้าและบริการกับเรา

Junk E-mail มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Spam E-mail

Junk E-mail

Junk E-mail หรือ Spam E-mail

Junk E-mail นั้นถูกส่งมาหาเราด้วยวัตถุประสงค์หลายๆแบบ เช่น ส่งมาเพื่อขายสินค้าและบริการ หลอกลวงเพื่อขโมยรหัสผ่านชนิดต่างๆ หรือ ต้องการขโมยทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในทางไม่ดี แต่ส่วนมากแล้ว Junk E-mail จะส่งมาเพื่อขายสินค้าและบริการเป็นหลัก โดยที่เราไม่ได้ร้องขอและไม่รู้จักผู้ส่ง

การส่ง Junk E-mail นั้นถือว่าเป็นเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้มีการตรากฏหมาย หรือที่เรียกว่า พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 เพื่อเอาผิดกับผู้ส่ง Junk E-mail ด้วย

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *