MNP คืออะไร

ในปัจจุบันผู้ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ให้บริการทั้ง 5 รายในประเทศไทยก็จะต้องมีระบบเพื่อรองรับการใช้งานเลขหมายที่มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในการให้บริการของผู้ให้บริการก็คือ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) หรือจะเรียกสั้นๆว่า MNP นั่นเอง


การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP นั้นจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการโอนถ่ายข้อมูลและเลขหมายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการเดิม ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ โดยประเทศแรกที่มีการนำ MNP มาใช้เป็นประเทศแรกก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มบังคับใช้งานตั้งแต่ปี 1997 โดยหลังจากนั้นก็มีการนำ MNP ไปใช้ในหลาย ๆประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ ที่ประเทศอินเดีย ในประเทศไทยเองก็มีกฏหมายว่าด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ให้มีการคุ้มครองสิทธิในการคงเลขหมายโทรศัพท์เดิมของผู้ใช้งานเอาไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยในประเทศไทยมีการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา

MNP : Mobile Number Portability

MNP : Mobile Number Portability

หน้าที่หลักของระบบ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP จะมีการทำงานอยู่ด้วยกัน 2 แบบด้วยกันคือ Call forwarding (CF) และ All call query (ACQ) ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน

1. Call forwarding (CF) เป็นเทคโนโลยีเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้แบบ All call query (ACQ) โดยหลักการทำงานของ CF จะทำงานดังนี้ เมื่อผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนผู้ใช้บริการโดยคงเลขหมายเดิมเอาไว้ เมื่อผู้ใช้งานโทรออกสัญญาณจะส่งไปยังโครงข่ายผู้ให้บริการรายเดิมก่อน หลังจากนั้นผู้ให้บริการรายเดิมจะเชื่อมสัญญาณกับผู้ให้บริการรายใหม่ โดยการทำงานแบบ CF นี้ไม่รองรับการ forward SMS MMS ไม่สามารถแสดงเลขหมายโทรเข้า และมีการสิ้นเปลืองช่องสัญญาณในการใช้งาน พร้อมทั้งระยะเวลาในการต่อสัญญาณที่จะต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างทำให้มีระยะเวลาในการต่อสัญญาณที่นานขึ้นเช่นกัน

2. All call query (ACQ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หลายประเทศได้เปลี่ยนมาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยข้อดีของระบบนี้ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ดีกว่า และไม่เปลืองช่องสัญญาณในขณะที่ใช้งาน และยังรองรับการใช้งาน forward SMS MMS เนื่องจากการทำงานของระบบนี้จะเปลี่ยนจากที่ต้องติดต่อโครงข่ายผู้ให้บริการเดิมก่อน มาเป็นติดต่อกับโครงข่ายผู้ให้บริการใหม่ในทันที ทำให้ระบบ ACQ นั้นจะมีการใช้ทรัพยากรโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยก็ใช้ ระบบ ACQ ในการดูแลระบบเช่นกัน

แต่ถึงกระนั่นการทำงานของ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP ยังคงต้องมีระบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่าง ๆพร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร ของเลขหมายโทรศัพท์ที่ทำการโอนย้ายจากผู้ให้บริการเก่าไปยังผู้ให้บริการใหม่ด้วยเช่นกัน ในการโอนย้ายเครือข่ายเก่าไปยังเครือข่ายใหม่โดยใช้หมายเลขเดิมนั้นเราควรเตรียมหลักฐานในการแสดงตัวตนไปติดต่อกับผู้ใช้บริการใหม่ โดยระยะเวลาในการเปลี่ยนเครือข่ายเลขหมายเดิมนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *