Warm Boot คืออะไร

Warm Boot คือ การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดตัวเองลงแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ทันที โดยที่ไม่ต้องทำการปิดสวิตช์เพื่อดับไฟที่เครื่องก่อนเช่นการปิดเครื่องตามปกติ (สามารถเรียกว่า Boot เครื่อง, Re-boot หรือ Re-start เครื่องก็ได้)

advertisements

ตามปกติแล้วการทำ Warm boot นี้จะกระทำเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่เกิดความผิดปกติ เช่น มีอาการรวน เครื่องค้าง (Hang) หรือเครื่องทำงานช้าผิดปกติ ในบางครั้งเราก็ทำการ Warm boot เมื่อมีการติดตั้งซอฟท์แวร์ลงไปใหม่ หรือ มีการอัพเดทเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง ตลอดจนการติดตั้ง Hardware หรือ Driver ของ Hardware บางชนิดด้วย

Warm Boot

การ Warm Boot หรือ Restart ใน Windows 7

การทำ Warm boot สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้
1. กดปุ่ม CTRL, ALT, DEL ทั้งสามปุ่มพร้อมกัน (นิยมใช้กับระบบปฏิบัติการ DOS)
2. ใช้คำสั่ง Restart ใน Windows
3. ใช้ปุ่ม Reset ที่มีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่น

advertisements
Scroll To Top