USB OTG คืออะไร

USB OTG หรือ USB On-The-Go คือ เทคโนโลยีแบบใหม่ของช่องต่อพ่วงหรือพอร์ต ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถต่อพ่วงกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

advertisements

ในอดีตเป็นที่ทราบกันดีกว่าพอร์ต USB นั้นมีไว้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ (Host) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทำหน้าที่เป็น Slave ซึ่งหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและเรียกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นพวก Flash drive, Card reader, Removable harddisk เป็นต้น แต่เราไม่สามารถต่อพ่วง Flash drive เข้าโดยตรงกับ Tablet หรือ Smartphone ได้

สัญญลักษณ์ของ USB OTG

สัญญลักษณ์ของ USB OTG

เทคโนโลยี USB OTG ช่วยทำให้เราสามารถต่อพ่วง Tablet หรือ Smartphone เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Flash drive, Card reader, Removable harddisk หรือ แม้กระทั่งคีย์บอร์ด ทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมาก สามารถใช้ Tablet เรียกข้อมูลจาก Flash drive โดยตรงได้เลย โดยที่ Tablet/Smartphone จะทำหน้าที่เป็นโฮสต์แทนเครื่องคอมพิวเตอร์

สายเชื่อมต่อ USB OTG

สายเชื่อมต่อ USB OTG

สำหรับสายต่อของ USB On-The-Go นั้น มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสาย Converter ของ USB หัวเล็กไปเป็นหัวปกตินั่นเอง เพียงแต่การไขว้สายภายในวงจรมีความแกต่างกันเล็กน้อย

advertisements
Scroll To Top