W3C คืออะไร

การเขียนหรือสร้างเว็บไซต์ นอกจากความรู้ในการออกแบบแล้วยังต้องเข้าใจในมาตรฐานของ W3C ด้วย เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง W3C นี้เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานของเว็บไซต์ เมื่อเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตามมาตรฐาน การเปิดใช้งานเว็บด้วย Web browser ต่างๆก็จะถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการ

?
W3C คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) โดยที่ W3C ย่อมาจากคำว่า World Wide Web Consortium เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย 3 สถาบันชั้นนำของโลก ได้แก่ MIT ในสหรัฐอเมริกา INTRIA ในยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น ปัจจุบัน W3C มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Sun Microsystems, Apple, Google ฯลฯ มาตรฐานของ W3C ประกอบด้วย
1. HTML 4.0 – Hyper Text Markup Language
2. XML 1.0 – Extensible Markup Language
3. XHTML 1.0, 1.1 และ Modularization
4. CSS – Cascading Style Sheets
5. DOM 1 – Document Object Model Level 1

W3C

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำตามมาตรฐาน W3C มีดังนี้
1. ประโยชน์ต่อ Software คือ Search engine สามารถค้นหาและทำ Index ข้อมูลในเว็บเราได้ง่ายขึ้น Web Browser ทุกชนิดเข้าใจโครงสร้างและสามารถแสดงผลได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดบนเว็บเราได้
2. ประโยชน์ต่อผู้ใช้ คือ ไม่ว่าจะใช้ Web Browser ตัวไหนก็สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้ เพราะถ้าหากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ก็หมายความว่าเว็บไซต์ถูกปิด
3. มีความเสถียรภาพ เพราะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาแทนที่ และง่ายต่อการทำความเข้าใจในโครงสร้างเมื่อมีการส่งต่องานให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์คนใหม่

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *