E-mail คืออะไร

การสื่อสารกันในสมัยก่อนต้องใช้การเขียนจดหมายหากัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการส่งที่ยาวนานแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายไม่มากนักแต่ข่าวสารอาจจะไปถึงผู้รับช้าเกินไป แต่ถ้าใช้การส่งโทรเลขซึ่งมีการส่งข้อความที่เร็วกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายในการส่งที่แพงกว่าและการส่งข้อความแบบโทรเลขยังมีการจำกัดจำนวนคำในการส่งอีก จึงได้มีการพัฒนาการรับส่งข้อความผ่านระบบอิเลคโทรนิกส์ขึ้นมา ซึ่งก็คือ E-mail นั่นเอง


เมื่อถึงยุคที่มีอินเตอร์เน็ต การส่งจดหมายหรือข้อความกลับกลายมาเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งมีความรวดเร็วกว่าในสมัยก่อนและมีข้อดีหลายอย่างจนทำให้การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมกันจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้เราจะเรียกว่า E- Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวกสบายในการส่งโดยการส่งอีเมล์นั้นจะส่งผ่านโปรโตคอล Post Office Protocol version 3 (POP3) ผ่านโดยทำงานอยู่บนชุดโปรโตคอล TCP/IP ซึ่งจะช่วยให้การส่งจดหมายนั้นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้นอกจากโปรโตคอล POP3 แล้วเรายังใช้โปรโตคอล Internet Message Access Protocol (IMAP) ซึ่งเป็นโปรโตคอลตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถที่เหนือกว่า POP3 ตรงที่สามารถเปิดอีเมล์ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอีเมล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือจะถูกบันทึกไว้ตลอด เมื่อมีการเปิดใช้งานกล่องอีเมล์ที่มีการเปลี่นแปลงจะอัพเดทตัวเองให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดด้วย

E-mail

Gmail บริการ Free E-mail ยอดนิยมจาก Google Inc.

E-Mail นั้นจะประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนแรก คือ ชื่อ หรือเราจะเรียกว่า Users ก็ได้เช่นกัน ซึ่งชื่อนั้นอาจจะเป็นชื่อจริงของผู้ใช้งาน หรือเป็นชื่อเล่น นามแฝง หรือคำที่ผู้ใช้งานอยากจะตั้งขึ้นมา โดยชื่ออีเมล์นี้จะต้องตั้งไม่ซ้ำกับชื่ออีเมล์ที่มีการตั้งมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
ส่วนที่ 2 คือ เครื่องหมาย @ (at sign) เป็นตัวกั้นระหว่าง ชื่อและโดเมนเนม
ส่วนที่ 3 คือโดเมนเนม ซึ่งเป็นที่อยู่ของ Server ของอีเมล์นั้น ๆ ถ้าเป็นองค์กรก็จะมีโดเมนตามชื่อขององค์กร แต่ที่นิยมใช้งานกันทั่วไปจะมีอยู่ 3 โดเมนด้วยกันคือ Gmail, Hotmail และ Yahoo
ส่วนที่ 4 คือ ดอท (.) ซึ่งดอทนี้จะบ่งบอกถึงลักษณะอีเมล์ที่ใช้ว่าเป็นอีเมล์ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างอีเมล์เพื่ออะไร อาทิ .co.th เป็นอีเมล์เพื่อการบริการทางการค้าของประเทศไทย .com (commercial) บริการด้านการค้า .edu (education) สถานศึกษา .org (organization) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร .gov (government) หน่วยงานรัฐบาล .net (network) หน่วยงานบริการเครือข่าย เป็นต้น

ประโยชน์ของอีเมล์ (E-Mail)
1. มีความรวดเร็วในการส่งจดหมายและข้อความไปยังผู้รับ พร้อมทั้งมีความน่าเชื่อถือเพราะการส่งอีเมล์แต่ละครั้งจะมีการบันทึกการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการส่งอีเมล์จริง ๆและอีเมล์ที่ส่งจะถึงสถานะการส่งด้วย
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมาย ถ้าเทียบกับการส่งจดหมายในสมัยก่อนแล้วจะต้องมีกระดาษ ปากกา และผู้นำส่ง ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน
3. การส่งอีเมล์สามารถที่จะส่งจดหมายได้ตลอดเวลาไม่มีจำกัดและในการส่งแต่ละครั้งก็ยังสามารถส่งพร้อมกับผู้ใช้บริการคนอื่นได้ด้วย

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *