คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ (Computer) เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะกิน จะนอน ทำงาน เดินทาง ซื้อสินค้าและบริการ ดูหนัง ฟังเพลง ท่องโลกอินเตอร์เน็ต พูดคุยกับเพื่อนผ่านระบบแชทหรือสังคมออนไลน์ ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นการทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง จะช่วยให้เราเข้าใจคอมพิวเตอร์มากขึ้น และใช้งานได้อย่างถูกต้องและสนุกมากขึ้นด้วย

สารบัญ/หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ซอฟต์แวร์ (Software)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ระบบเครือข่าย (Network)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – อินเตอร์เน็ต (Internet)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – Tips & Tricks